HISTORIA KONKURSU WIEDZY PRAWNEJ

I Konkurs Wiedzy Prawnej


II Konkurs Wiedzy Prawnej


III Konkurs Wiedzy Prawnej


IV Konkurs Wiedzy Prawnej

I edycja Konkursu Wiedzy Prawnej

W roku szkolnym 2018/2019 odbyła się I edycja Konkursu Wiedzy Prawnej skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego i Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Decyzją Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Jarosława Sellina organizatorzy uzyskali zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego "Niepodległa".

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Konkurs ma charakter pisemny – uczestnicy rozwiązywali test wiedzy oraz udzielali odpowiedzi na problemy prawne.

Kluczowymi aktami prawnymi, z których korzystali uczestnicy były Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania państwa i aktywności obywatelskiej w nawiązaniu do doniosłych rocznic, jakimi są 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 100-lecie odzyskania niepodległości, które stanowią kamienie milowe w dziejach Polski oraz były początkiem złożonego procesu budowania społeczeństwa obywatelskiego, pozwoliło kształtować wśród młodzieży postawy szacunku do prawa i odpowiedzialności za życie społeczne.

Pomysłodawcą Konkursu jest pani Katarzyna Wyrobek - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu. Komisję Konkursową I edycji tworzyły mgr Katarzyna Wyrobek, mgr Dorota Domagała, mgr Edyta Kula.


Zgoda na wykorzystanie znaku graficznego Niepodległa


Finaliści I edycji Konkursu Wiedzy Prawnej

5 lutego 2019 r. w szkołach, które zgłosiły swój udział w Konkursie, Komisje Szkolne przeprowadziły I etap, polegający na rozwiązaniu przez uczestników testu skłądającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Na podstawie przesłanych informacji przygotowana została lista finalistów:Imię i nazwisko finalisty
Szkoła
Imię i nazwisko opiekuna naukowego
Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji Szkolnej
Kacper Bednarczyk Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Przerwy -Tetmajera w Łopusznej Monika Głowa Monika Głowa
Szymon Borówka Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory Jadwiga Dziurczak Jadwiga Dziurczak
Agnieszka Capiak Szkoła Podstawowa w Chyżnem Jadwiga Dziurczak Jadwiga Dziurczak
Karina Chlebek Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej Małgorzata Młynarczyk Małgorzata Młynarczyk
Wiktoria Chmioła Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej Agnieszka Cholewa Agnieszka Cholewa
Katarzyna Fit Szkoła Podstawowa im.św.J.Kantego Adam Błaszczyk Adam Błaszczyk
Aleksandra Giemzik Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Agnieszka Dyda Agnieszka Dyda
Mateusz Hajnos Szkoła Podstawowa w Załucznem Barbara Wojtarowicz Barbara Wojtarowicz
Kinga Jasiurka Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej Dorota Kidoń Dorota Kidoń
Maria Kaczmarczyk Szkoła Podstawowa w Krempachach Beata Skirlińska Beata Skirlińska
Carolina Kalata Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach Mariola Pajerska Radosław Fiedler
Klaudia Karkoszka Szkoła Podstawowa im.Bł.Jana Pawła II w Kiczorach Maria Polańska-Nowak Maria Polańska-Nowak
Natalia Karpierz Szkoła Podstawowa w Obidowej Agnieszka Cholewa Agnieszka Cholewa
Marcin Kobroń Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej Dorota Kidoń Dorota Kidoń
Julia Kołat Szkoła Podstawowa w Ostrowsku Beata Skirlińska Beata Skirlińska
Bartosz Kowalczyk Szkoła Podstawowa im dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych Monika Regiec Monika Regiec
Jakub Kowalik Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej Urszula Gacek-Łysiak Urszula Gacek-Łysiak
Julia Kubicz Szkoła Podstawowa w Zaskalu Dariusz Tokarski Dariusz Tokarski
Anna Kuraś Szkoła Podstawowa w Waksmundzie Tadeusz Jahn Tadeusz Jahn
Jakub Kurek Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce- Zdrój Jolanta Pyka-Stanik Jolanta Pyka-Stanik
Arkadiusz Leśnicki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach Lucyna Pasich Lucyna Pasich
Anna Majchrzak Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha Monika Korbel-Zadrożna Monika Korbel-Zadrożna
Szymon Maśnica Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale Barbara Wojtarowicz Barbara Wojtarowicz
Anna Mizera Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu Katarzyna Pyciak Katarzyna Pyciak
Adam Mrugała Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem Henryk Chrobak Henryk Chrobak
Bartłomiej Obrochta Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nowym Targu Adam Błaszczyk Adam Błaszczyk
Andrzej Podlipni Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu Dariusz Tokarski Dariusz Tokarski
Karolina Raczak Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary- Wnękowej w Ponicach Zofia Beata Pyrcz Zofia Beata Pyrcz
Kacper Rasztabiga Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Bocheński Marek Bocheński
Katarzyna Sas Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Maniowach Alicja Fryc - Klag Alicja Fryc - Klag
Paweł Sproch Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych Monika Regiec Monika Regiec
Tymoteusz Szarlej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie Adam Łabuda Adam Łabuda
Sara Szaruga Szkoła Podstawowa w Ludźmierzu Magdalena Szarkowicz Magdalena Szarkowicz
Anna Szewczyk Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Dzieci Warszawy w Pyzówce Adrian Klamerus Adrian Klamerus
Wiktor Szyszka Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach Ewa Żmuda Ewa Żmuda
Julia Truty Szkoła Podstawowa im. Wiktorii Baranówny w Morawczynie Agnieszka Cholewa Agnieszka Cholewa
Amelia Żywczak Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju Michał Bala Michał Bala
Autor: Katarzyna Wyrobek, 11 lutego 2019 r.

Finał I edycji Konkursu Wiedzy Prawnej

5 marca 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu odbył się finał Konkursu Wiedzy Prawnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego i Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Projekt jest realizowany w ramach stulecia obchodów odzyskania niepodległości. Nad przebiegiem Konkursu czuwały: mgr Katarzyna Wyrobek, mgr Dorota Domagała, mgr Edyta Kula. W organizacji przedsięwzięcia pomagali uczniowie z klas 1d i 2d: Piotr Wilczek, Piotr Łacek, Patryk Kowalkowski; Aleksandra Ostapczuk, Karina Kustwan, Roksana Dydak, Weronika Tyrała, Alicja Chrobak, Natalia Guzy, Agnieszka Podlipni, Karolina Sajdak, Tomasz Sutor.

„Prawo wbrew potocznej opinii, nie jest nudne ani też nie sprowadza się do sztywnych formułek. Jest ono fascynująca sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne” – to fragment listu skierowanego do finalistów Konkursu Wiedzy Prawnej przez Panią Zdzisławę Sabałę-Klocek, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Celem konkursu, organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu było pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

5 lutego 2019 r. w szkołach podstawowych, które zgłosiły swój udział w Konkursie, przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Dlatego też w finale znaleźli się najlepsi z najlepszych. 38 finalistów musiało zmierzyć się z sześcioma kazusami, na których rozwiązanie przeznaczono 100 minut. Każdy z uczestników mógł korzystać z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Autor: Katarzyna Wyrobek, 11 marca 2019 r.

Laureaci I edycji Konkursu Wiedzy Prawnej

21 marca 2019 r. miało miejsce podsumowanie Konkursu Wiedzy Prawnej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego i Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Projekt był realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.


Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce - Amelia Żywczak - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju, opiekun Michał Bala;
II miejsce - Karina Chlebek - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej, opiekun Małgorzata Młynarczyk;
III miejsce - Anna Mizera - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu, opiekun Katarzyna Pyciak.


Na konkurs napłynęły zgłoszenia z 41 szkół, w ramach przygotowania do etapu szkolnego powstało 10 testów próbnych, z których rozwiązania skorzystano 802 razy, w etapie szkolnym uczestniczyło 361 uczniów, a w finale znalazło się 38 osób. Należy podkreślić wysoki poziom konkursu, co jest szczególnie ważne, gdyż uczestnicy po raz pierwszy przystąpili do rozwiązywania kazusów.

Spotkanie podsumowujące konkurs rozpoczęło się od przedstawienia przez uczennice z klasy humanistycznej, Karinę Kustwan i Aleksandrę Ostapczuk, prezentacji na temat nowego projektu historyczno-obywatelskiego w ramach konkursu Sejm Dzieci i Młodzieży, następnie dyrektor dr Beata Tarnowska wręczyła dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.


Autor: Katarzyna Wyrobek, 9 kwietnia 2019 r.

I edycja Konkursu Wiedzy Prawnej w liczbach


Autor: Katarzyna Wyrobek, 9 kwietnia 2019 r.

II Konkurs Wiedzy Prawnej

W roku szkolnym 2019/2020 odbył się II Konkurs Wiedzy Prawnej skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Nowotarskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu i Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Kluczowym aktem prawnym, z którego korzystali uczestnicy była Ustawa o prawach konsumenta.

Komisję Konkursową II edycji tworzyły mgr Katarzyna Wyrobek, mgr Agnieszka Błach, mgr Małgorzata Furczoń.

Dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół podstawowych II Konkurs Wiedzy Prawnej znalazł się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Laureaci Konkursu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych otrzymają 1 punkt oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


Finaliści II Konkursu Wiedzy Prawnej

Imię i nazwisko finalisty
Szkoła
Imię i nazwisko opiekuna naukowego
Kacper Skotnicki
Dawid Bubisz
Szkoła Podstawowa w Lasku Agnieszka Cholewa
Agata Błoniarz Szkoła Podstawowa w Obidowej Agnieszka Cholewa
Tomasz Strzęp
Agnieszka Truty
Szkoła Podstawowa im. Wiktorii Baranówny w Morawczynie Agnieszka Cholewa
Piotr Domalik
Oskar Stopka
Szkoła Podstawowa w Załucznem Barbara Wojtarowicz
Karolina Hajnos
Daniel Zienkiewicz
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale Barbara Wojtarowicz
Rafał Pawlak Szkoła Podstawowa Jabłonka - Bory Jadwiga Dziurczak
Wiktoria Andrasiak
Joanna Zbela
Szkoła Podstawowa w Chyżnem Jadwiga Dziurczak
Andrzej Ciężobka
Paulina Żegleń
Szkoła Podstawowa im prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku Beata Skirlińska
Lidia Garlewicz Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Knurowie Beata Skirlińska
Jakub Ślęzak
Oliwia Regiec
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych Monika Regiec
Joanna Bańkosz
Katarzyna Pałach
Szkoła Podstawowa im dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych Monika Regiec
Gabriela Szostek Szkoła Podstawowa w Waksmundzie Tadeusz Jahn
Jakub Bogunia
Arkadiusz Kurek
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha Monika Korbel-Zadrożna
Maciej Jung
Karolina Bielak
Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary- Wnękowej w Ponicach Jolanta Pyka-Stanik
Jakub Staszel
Bartłomiej Król-Łęgowski
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem Magdalena Gąsienica-Kuchta
Lorenzo Fiorucci
Natalia Kusiak
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju Michał Bala
Sara Knapczyk
Aleksandra Biel
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej Katarzyna Biel
Martyna Kasprzak
Paulina Janczura
Szkoła Podswawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Józefa Bodziarczyk
Maria Remiasz
Izydor Nowobilski
Szkoła Podstawowa im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej Urszula Madeja
Wiktoria Ptaszek
Michał Jordan
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Agnieszka Dyda
Jakub Jurzec
Jakub Kotelnicki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu Katarzyna Pyciak
Edyta Czyszczoń
Anna Kierpiec
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie Adam Łabuda
Aleksandra Milaniak
Franciszek Klag
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach Lucyna Pasich
Autor: Katarzyna Wyrobek, 24 lutego 2020 r.

Finał II edycji Konkursu Wiedzy Prawnej

10 marca 2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu odbył się finał II Konkursu Wiedzy Prawnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu, Starosty Powiatu Nowotarskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Nad przebiegiem Konkursu czuwały: mgr Katarzyna Wyrobek, mgr Agnieszka Błach, mgr Małgorzata Furczoń. W organizacji przedsięwzięcia pomagali uczniowie z klas 1a,1b,1c,1e i 2d: Tymoteusz Szarlej (1a), Andrzej Podlipni (1b), Anna Szewczyk (1c), Sara Szaruga (1c), Kamila Chryc (1c), Oliwia Kowalczyk (1c), Julia Truty (1e), Alicja Hryc (2d), Piotr Łacek (2d), Piotr Wilczek (2d), Izabela Poręba (2d).

Celem konkursu, organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu było pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich. Tematem przewodnim były prawa konsumenta.

18 lutego 2020 r. w szkołach podstawowych, które zgłosiły swój udział w Konkursie, przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Dlatego też w finale znaleźli się najlepsi z najlepszych. 42 finalistów musiało zmierzyć się z sześcioma kazusami, na których rozwiązanie przeznaczono 120 minut. Każdy z uczestników mógł korzystać z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Autor: Katarzyna Wyrobek, 15 marca 2020 r.

Listy gratulacyjne


Bardzo dziękujemy za uroczyste listy gratulacyjne wystosowane przez przedstawicieli instytucji sprawujacych honorowy patronat nad II Konkursem Wiedzy Prawnej: Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu dr Przemysława Mościckiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów Ewę Barczuk-Kałat.
Autor: Katarzyna Wyrobek, 27 czerwca 2020 r.

Laureaci II Konkursu Wiedzy Prawnej

22 czerwca 2020 r. miało miejsce podsumowanie II Konkursu Wiedzy Prawnej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu, Starosty Powiatu Nowotarskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce - Patarzyna Pałach - Szkoła Podstawowa im. dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych,
opiekun Pani Monika Regiec;
II miejsce - Bartłomiej Król-Łęgowski - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem;
opiekun Pani Magdalena Gąsienica-Kuchta;
III miejsce - Aleksandra Biel - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej;
opiekun Pani Katarzyna Biel

Spotkanie podsumowujące miało formę wideokonferencji. Uroczyste listy skierowane przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu dr Przemysława Mościckiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów Ewę Barczuk-Kałat podkreśliły wysoką rangę Konkursu. Uczestnicy i opiekunowie dzielili się swoimi wrażeniami z przygotowań oraz z przebiegu zawodów, a ze względu na szczególną formę uroczystości dyplomy i nagrody rzeczowe dotarły do laureatów drogą pocztową.

Na konkurs napłynęły zgłoszenia z 26 szkół, w ramach przygotowania do etapu szkolnego powstało 20 testów próbnych, z których rozwiązania skorzystano 493 razy, w etapie szkolnym uczestniczyło 147 uczniów, a w finale znalazły się 42 osoby.

Organizator bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom Konkursu, ich rodzicom, dyrektorom zgłoszonych placówek, opiekunom merytorycznym uczniów oraz wszystkim zaangażowanym osobom za włączenie się w to przedsięwzięcie.


Finaliści II Konkursu Wiedzy Prawnej
Autor: Katarzyna Wyrobek, 27 czerwca 2020 r.

II Konkurs Wiedzy Prawnej w liczbach


Autor: Katarzyna Wyrobek, 27 czerwca 2020 r.

III Konkurs Wiedzy Prawnej

W roku szkolnym 2020/2021 odbył się III Konkurs Wiedzy Prawnej skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Nowotarskiego i Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Tematem przewodnim III Konkursu Wiedzy Prawnej było prawo pracy. Finaliści rozwiązując finałowe kazusy korzystali z fragmentów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. PLIK dla FINALISTÓW

Liczymy, że pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania państwa i aktywności obywatelskiej, pozwoli kształtować wśród młodzieży postawy szacunku do prawa i odpowiedzialności za podejmowane działania i życie społeczne.

Komisję Konkursową III edycji tworzyły mgr Katarzyna Wyrobek, mgr Agnieszka Błach, mgr Małgorzata Furczoń.

Dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół podstawowych III Konkurs Wiedzy Prawnej znalazł się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Laureaci Konkursu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych otrzymają 1 punkt oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


Finaliści III Konkursu Wiedzy Prawnej


Imię i nazwisko finalisty
Szkoła
Imię i nazwisko opiekuna naukowego
Kinga Czyrnek
Marta Domalik
Maciej Molek
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem Barbara Wojtarowicz
Przemysław Tokarz
Maciej Truty
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale Barbara Wojtarowicz
Przemysław Ciężobka
Bartłomiej Luberda
Szkoła Podstawowa im prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku Beata Skirlińska
Weronika Sowa
Wioletta Wójciak
Szkoła Podstawowa im Stanisława Staszica w Dursztynie Beata Skirlińska
Patrycja Borzęcka
Rafał Borzęcki
Sabina Cichoń
Aleksandra Migdał
Gabriela Regiec
Rafał Regiec
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych Monika Regiec
Daniel Dębski
Izabela Górecka
Kinga Kowalczyk
Piotr Pierwoła
Szkoła Podstawowa im. dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych Monika Regiec
Wiktoria Florek
Wiktoria Garbacz
Aleksandra Kurek
Wiktor Klag
Dominik Kolasa
Barbara Mroszczak
Paweł Nowiński
Gabriela Waksmundzka
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie Tadeusz Jahn
Angelika Bełtowska
Hubert Żaczek
Patrycja Kurek
Mikołaj Wnukowicz
Dominika Chudoba
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha Monika Korbel-Zadrożna
Karolina Wójtowicz Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary- Wnękowej w Ponicach Jolanta Pyka-Stanik
Mateusz Antolak
Antonina Chrustek
Łukasz Czyszczoń
Filip Pytel
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju Michał Bala
Hubert Janczura
Katarzyna Kozielec
Szymon Maurer
Szkoła Podswawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Agnieszka Dyda
Julia Dłubacz
Wiktoria Hasior
Kamil Janik
Oliwia Nowogórska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Agnieszka Dyda
Antonina Buchinger-Janasz
Martyna Wójtowicz
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu Katarzyna Pyciak
Anna Bąk
Kacper Chowaniec
Magdalena Hosana
Wiktoria Kusper
Katarzyna Łabuda
Wiktoria Szyszka
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie Adam Łabuda
Zuzanna Krauzowicz
Zbigniew Król
Jan Roliński
Jarosław Rusnak
Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance Adam Łabuda
Oliwia Konieczny
Magdalena Kuruc
Gabriela Wojtaszek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach Lucyna Pasich
Dominika Ligas
Martyna Maciuszek
Urszula Mikołajczyk
Oliwia Poparda
Karolina Twardowska
Wiktoria Udziela
Jan Wąchała
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej Ewa Kaput
Kamil Bocheńczak
Kacper Hudoba
Weronika Łysy
Patrycja Mrożek
Grzegorz Wojtaszek
Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Dzieci Warszawy w Pyzówce Adrian Klamerus
Autor: Katarzyna Wyrobek, 14 kwietnia 2021 r.

Laureaci III Konkursu Wiedzy Prawnej

10 czerwca 2021 r. miało miejsce podsumowanie III Konkursu Wiedzy Prawnej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu i Starosty Powiatu Nowotarskiego.


Laureatkami Konkursu zostały:
I miejsce – Antonina Buchinger-Janasz - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu; opiekun mgr Katarzyna Pyciak;
II miejsce – Urszula Mikołajczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. majora Henryka Sucharskiego w Tylmanowej; opiekun mgr Ewa Kaput;
III miejsce – Wiktoria Garbacz - Szkoła Podstawowa w Waksmundzie; opiekun mgr Tadeusz Jahn;

Spotkanie podsumowujące miało formę wideokonferencji, której najważniejszą częścią były gratulacje dla finalistów i laureatów oraz ich opiekunów. Później uczniowie i nauczyciele dzielili się swoimi wrażeniami z przygotowań oraz z przebiegu zawodów. W tym roku ze względu na obostrzenia epidemiczne zarówno etap szkolny, jak i finał zostały przeprowadzone na terenie szkół podstawowych.

Do III Konkursu Wiedzy Prawnej napłynęły zgłoszenia z 18 szkół, w ramach przygotowania do etapu szkolnego powstało 30 testów próbnych, z których rozwiązania skorzystano 535 razy, w etapie szkolnym uczestniczyło 87 uczniów, a w finale znalazło się 70 uczestników. Komisję konkursową tworzyły: mgr Katarzyna Wyrobek, mgr Agnieszka Błach, mgr Małgorzata Furczoń. Organizator bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom Konkursu, ich rodzicom, dyrektorom zgłoszonych placówek, opiekunom merytorycznym uczniów oraz wszystkim zaangażowanym osobom za włączenie się w to przedsięwzięcie.

Autor: Katarzyna Wyrobek, 13 czerwca 2021 r.

III Konkurs Wiedzy Prawnej w liczbach


Autor: Katarzyna Wyrobek, 13 czerwca 2021 r.

IV Konkurs Wiedzy Prawnej

W roku szkolnym 2021/2022 odbył się IV Konkurs Wiedzy Prawnej

Tematem przewodnim IV Konkursu Wiedzy Prawnej było prawo budowlane. Finaliści rozwiązując finałowe kazusy korzystali z fragmentów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zapraszamy do zapoznania się z podstawą prawną obowiązującą w finale Konkursu - PLIK dla FINALISTÓW

IV Konkurs Wiedzy Prawnej został objęty Patronatem Honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Nowotarskiego oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu.


Finaliści IV Konkursu Wiedzy Prawnej

Imię i nazwisko finalisty
Szkoła
Imię i nazwisko opiekuna naukowego
Anna Urbaniak
Amelia Luberda
Norbert Chrobak
Julia Sikora
Monika Kęska
Zuzanna Gołdyn
Arkadiusz Konopka
Marek Mikołajczyk
Jakub Faron
Szkoła Podstawowa im ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej Józefa Bodziarczyk
Wiktoria Jąkał
Karolina Padło
Emilia Tylka
Magdalena Jachymiak
Gabriela Truty
Julianna Jachymiak
Katarzyna Iwulska
Maciej Czaja
Julia Czaja
Piotr Szczęch
Hubert Żółtek
Gabriela Górz
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu Joanna Komperda
Mirosława Andrzejczuk
Oliwia Kamoń
Sylwia Kamoń
Patrycja Kopeć
Paweł Cerwas
Szkoła Podstawowa im prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku Beata Skirlińska
Wiktoria Chmielak
Weronika Kurzydło
Weronika Waras
Szkoła Podstawowa im Św. Kingi w Knurowie Beata Skirlińska
Adrian Hornik
Joanna Hornik
Aleksandra Błachut
Katarzyna Kaczmarczyk
Szkoła Podstawowa im Stanisława Staszica w Dursztynie Beata Skirlińska
Martyna Glevaňák
Antoni Magiera
Ewa Waradzyn
Urszula Borzęcka
Wojciech Regiec
Aleksandra Kalisz
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych Monika Regiec
Judyta Sproch
Jakub Grywalski
Milena Sproch
Konrad Bańkosz
Dominik Bańkosz
Krzysztof Kargul
Paweł Bańkosz
Szkoła Podstawowa im. dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych Monika Regiec
Katarzyna Florek
Joanna Skowrońska
Iwona Kolasa
Patrycja Bizub
Beniamin Basta
Julia Siuta
Kamil Kunka
Justyna Bryniarska
Emilia Dzielska
Kamila Fuła
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie Tadeusz Jahn
Klaudia Mirek
Mikołaj Wnukowicz
Weronika Jędrocha
Anna Stożek
Sandra Domałaczna
Marta Szadkowska
Radosław Paluch
Anna Buksa
Aleksandra Chrobak
Adrian Miśkowiec
Katarzyna Latawiec
Radosław Paluch
Emilia Wójtowicz
Magdalena Szewczyk
Martyna Wójtowicz
Krzysztof Rapacz
Joanna Bochnak
Aleksandra Bisaga
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha
Monika Korbel-Zadrożna
Zuzanna Żaczek Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary- Wnękowej w Ponicach Jolanta Pyka-Stanik
Wiktoria Leśniak
Maksymilian Gierczyk
Vanessa Kumorowicz
Paweł Bolechowski
Martyna Ścisłowicz
Tymoteusz Kwaśniewski
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju Michał Bala
Anna Brzeczek
Aniela Cebula
Mikołaj Janczura
Dawid Kaim
Patryk Kamiński
Kamila Kozielec
Oliwia Kozielec
Emilia Michałczak
Sandra Potok
Szkoła Podswawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Agnieszka Dyda
Zuzanna Adamczyk
Aleksandra Dąbrowska
Urszula Dłubacz
Urszula Barnaś
Justyna Czarlińska
Anna Faltyn
Joanna Jagieła
Maja Jagieła
Roksana Nogawka
Karolina Polczyk
Joanna Rusnarczyk
Urszula Tokarczyk
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Agnieszka Dyda
Kevin Luzar
Szymon Tokarczyk
Maja Łaś
Arkadiusz Kram
Oliwia Niemczyk
Julia Kozioł
Olga Zięba
Filip Kubiak
Anna Słaboń
Natasza Klag
Dominik Leśniak
Zuzanna Pierzchała
Amelia Musiał
Julia Kiedziuch
Kacper Legutko
Szymon Truty
Adam Chmioła
Patrycja Kurpiel
Michał Misiura
Giorgia Franciotti
Lena Pajor
Norbert Tętnowski
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu Katarzyna Pyciak
Martyna Dziubek
Oliwia Zborek
Weronika Możdżeń
Weronika Śmiech
Zofia Dobrzańska
Natalia Chowaniec
Patrycja Rapacz
Magdalena Harkabuz
Jakub Paluch
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie Adam Łabuda
Jakub Depa
Hubert Smoroński
Paulina Antolak
Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance Adam Łabuda
Adam Rypel
Julia Guziak
Sebastian Napora
Szkoła Podstawowa w im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej Agnieszka Cholewa
Gabriela Michalak Szkoła Podstawowa im. Wiktorii Baranówny w Morawczynie Agnieszka Cholewa
Jadwiga Bednarz
Filip Darczuk
Mateusz Szwaja
Szkoła Podstawowa w Obidowej Agnieszka Cholewa
Kacper Dul
Alicja Myrda
Zuzanna Skotnicka
Martyna Kaczmarczyk
Konrad Truty
Magdalena Marusarz
Magdalena Gał
Oliwia Żółtek
Katarzyna Wójciak
Karolina Mrugała
Szkoła Podstawowa w Lasku Agnieszka Cholewa
Michał Piłat
Aurelia Wojeńska
Bogumiła Sięka
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu Teresa Kulpa

Laureaci IV Konkursu Wiedzy Prawnej

20 czerwca 2022 r. miało miejsce podsumowanie IV Konkursu Wiedzy Prawnej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu i Starosty Powiatu Nowotarskiego. Tematem przewodnim IV Konkursu Wiedzy Prawnej było prawo budowlane. Finaliści rozwiązując finałowe kazusy korzystali z fragmentów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Komisję Konkursową IV edycji tworzyły mgr Katarzyna Wyrobek, mgr Agnieszka Błach, mgr Małgorzata Furczoń.

Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce – Michał Piłat - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu; opiekun mgr Teresa Kulpa;
II miejsce – Bogumiła Sięka - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu; opiekun mgr Teresa Kulpa;
III miejsce – Weronika Możdżeń - Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Harkabuzie; opiekun mgr Adam Łabuda;

Spotkanie podsumowujące miało formę wideokonferencji, której najważniejszą częścią były gratulacje dla finalistów i laureatów oraz ich opiekunów. Później uczniowie i nauczyciele dzielili się swoimi wrażeniami z przygotowań oraz z przebiegu zawodów. Podobnie jak w ubiegłym roku, zarówno etap szkolny, jak i finał zostały przeprowadzone na terenie szkół podstawowych.

Do IV Konkursu Wiedzy Prawnej napłynęły zgłoszenia z 22 szkół, w ramach przygotowania do etapu szkolnego powstało 30 testów próbnych, z których rozwiązania skorzystano 359 razy, w etapie szkolnym uczestniczyło 209 uczniów, a w finale znalazło się 155 uczestników.

Dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół podstawowych IV Konkurs Wiedzy Prawnej znalazł się w "Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach". Laureaci Konkursu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych otrzymają 1 punkt oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

IV Konkurs Wiedzy Prawnej w liczbach