MATERIAŁY

Zadania z IV Konkursu Wiedzy Prawnej


Test z eliminacji szkolnych IV Konkursu Wiedzy Prawnej - wersja on-line

Test z eliminacji szkolnych IV Konkursu Wiedzy Prawnej

Test z eliminacji szkolnych IV Konkursu Wiedzy Prawnej - ODPOWIEDZI

Treść kazusów z finału IV Konkursu Wiedzy Prawnej

Przykładowe odpowiedzi do kazusów z finału IV Konkursu Wiedzy Prawnej

autor: Katarzyna Wyrobek, 2 maja 2022 r.

Zadania z III Konkursu Wiedzy Prawnej


Test z eliminacji szkolnych III Konkursu Wiedzy Prawnej - wersja on-line

Test z eliminacji szkolnych III Konkursu Wiedzy Prawnej

Test z eliminacji szkolnych III Konkursu Wiedzy Prawnej - ODPOWIEDZI

Treść kazusów z finału III Konkursu Wiedzy Prawnej

Przykładowe odpowiedzi do kazusów z finału III Konkursu Wiedzy Prawnej

autor: Katarzyna Wyrobek, 13 czerwca 2021 r.

Zadania z II Konkursu Wiedzy Prawnej


Test z eliminacji szkolnych II Konkursu Wiedzy Prawnej

Test z eliminacji szkolnych II Konkursu Wiedzy Prawnej - ODPOWIEDZI

Treść kazusów z finału II Konkursu Wiedzy Prawnej

Przykładowe rozwiązania kazusów z finału II Konkursu Wiedzy Prawnej

autor: Katarzyna Wyrobek, 15 marca 2020 r.

Zadania z I Konkursu Wiedzy Prawnej


Test z eliminacji szkolnych I edycji Konkursu Wiedzy Prawnej - wersja on-line

Test z eliminacji szkolnych I edycji Konkursu Wiedzy Prawnej

Test z eliminacji szkolnych I edycji Konkursu Wiedzy Prawnej - ODPOWIEDZI

Treść kazusów z finału I edycji Konkursu Wiedzy Prawnej

autor: Katarzyna Wyrobek, 1 września 2019 r.

Przykładowe pytania do eliminacji szkolnych Konkursu Wiedzy Prawnej

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami do eliminacji szkolnych Konkursu Wiedzy Prawnej. Konkurs ma charakter pisemny – uczestnicy rozwiążą test wiedzy oraz udzielą odpowiedzi na problemy prawne.


    Przykładowy test nr 1      Przykładowy test nr 21    
    Przykładowy test nr 2      Przykładowy test nr 22    
    Przykładowy test nr 3      Przykładowy test nr 23    
    Przykładowy test nr 4      Przykładowy test nr 24    
    Przykładowy test nr 5      Przykładowy test nr 25    
    Przykładowy test nr 6      Przykładowy test nr 26    
    Przykładowy test nr 7      Przykładowy test nr 27    
    Przykładowy test nr 8      Przykładowy test nr 28      
    Przykładowy test nr 9      Przykładowy test nr 29      
    Przykładowy test nr 10    Przykładowy test nr 30     
    Przykładowy test nr 11    Przykładowy test nr 31   
    Przykładowy test nr 12    Przykładowy test nr 32   
    Przykładowy test nr 13    Przykładowy test nr 33   
    Przykładowy test nr 14    Przykładowy test nr 34   
    Przykładowy test nr 15    Przykładowy test nr 35    
    Przykładowy test nr 16
    Przykładowy test nr 17
    Przykładowy test nr 18
    Przykładowy test nr 19
    Przykładowy test nr 20
   
autor: Katarzyna Wyrobek, 26 listopada 2022 r.

Jak przygotować się do Konkursu Wiedzy Prawnej - wskazówki

Autor: Katarzyna Wyrobek, 15 kwietnia 2020 r.

Jak rozwiązywać kazusy? - praktyczne ćwiczenia

Zapraszamy do rozwiązania kazusów, które zostały przygotowane przez uczennice i uczniów II LO w Nowym Targu z klasy 1D realizującej na poziomie rozszerzonym przedmioty takie jak: język polski, historia, język angielski/wiedza o społeczeństwie. Kazusy pozwolą przyjrzeć się poszczególnym przepisom aktów prawnych wymaganych w finale III Konkursu Wiedzy Prawnej i spojrzeć na nie od strony praktycznej.

Kazus 1: Izolda ma 20 lat jest studentką pierwszego roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z własnej woli pracuje na stanowisku kelnerki w restauracji “Lukrecja”. Studentka jest całkowicie zdrowa i przeszła wszystkie badania wymagane do wykonywania tego zawodu. Jej mama Bogusława nie chce, aby Izolda tam pracowała. Pragnie, aby córka zatrudniła się w biurze jej koleżanki. Matka zabrania jej uczęszczania do tamtej pracy. Czy Izolda ma prawo do wykonywania wybranej pracy?
Odpowiedź: Podstawa prawna Art. 10. § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Izolda ma prawo wykonywania swobodnie wybranej pracy, ponieważ jest całkowicie zdrowa i zdolna do wykonywania tego zawodu. Nikomu z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie nie można zabronić wykonywania wybranego zawodu.
(Kazus ułożyła Kasia)

Kazus 2 : Pan Tristan zatrudnił się w sklepie spożywczym "Pod Marchewką". Tristan ma bardzo duża rodzinę. Jego szef Marek sam określił wysokość wynagrodzenia za pracę, która wynosiła 2700. Jednak panu Tristanowi to nie wystarcza i nie zgadza się z tą kwotą. Czy Szef sklepu "Pod marchewką" pan Marek płaci odpowiednią stawkę, która jest zgodna z minimalną wysokością wynagrodzenia za pracę i może sam ją określać?
Odpowiedź: Podstawa prawna Art.10 § 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę określa minister właściwy do spraw pracy. Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi od 1 stycznia 2021 r. 2800 zł. Dlatego pan Marek nie może sam określać minimalnej wysokości za nagrodzenie, płaci Tristanowi za mało.
(Kazus ułożyła Kasia)

Kazus 3: Stefan pracuje jako piekarz, jego pracodawca nie szanuje jego wizerunku i udostępnia go bez zgody pracownika. Czy szef łamie w ten sposób prawo?
Odpowiedź: Podstawa prawna art. 11 z indeksem 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szef Stefana łamie prawo, ponieważ nie ma prawa udostępniać wizerunku pracownika bez jego zgody, czyli naruszać jego dóbr osobistych.
(autorka: Oliwia)

Kazus 4: Grażyna i Janusz pracują razem w firmie, która produkuje zabawki. Grażyna wykonuje trudne, ciężkie oraz bardzo wymagające jak na nią zadania, mimo tego, że wykonuje je dobrze, jej wypłata jest dwa razy mniejsza. Janusz nie wykonuje połowy należących do niego zadań, które są łatwe, lecz jego wypłata jest większa od Grażyny aż dwa razy. Czy pracodawca postępuje zgodnie z prawem?
Odpowiedź: Podstawa prawna Art. 11 z indeksem 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szef Grażyny i Janusza łamie prawo, ponieważ według przepisów prawnych pracownicy muszą mieć równe prawa, powinni być traktowani sprawiedliwie i otrzymywać takie same wynagrodzenie za pracę tej samej wartości.
(autorka: Oliwia)

Kazus 5: Pani Hiacynta pochodzi z Czech. Postanowiła znaleźć pracę w Polsce. Wybrała się na rozmowę o pracę do firmy informatycznej. Właściciel firmy postanowił nie przyjąć Pani Hiacynty z powodu jej pochodzenia. Czy pracodawca może dopuścić się takiego działania?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 11 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracodawca nie może dopuścić się jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Pani Hiacynta nie powinna być w ten sposób potraktowana. O przyjęciu do pracy powinny decydować obiektywne kryteria.
(autorka: Ola)

Kazus 6: Pan Hubert pracował w pewnej firmie hydraulicznej. Pomimo odpowiedniej ilości przepracowanych godzin nie otrzymywał należnego wynagrodzenia. Pracodawca mimo rozmów nie zmienił swojego postępowania. Czy doszło do naruszenia prawa pracownika?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 13 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Doszło do naruszenia praw pracownika, ponieważ pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
(autorka: Ola)

Kazus 7: Antonina pracowała przez 6 dni w tygodniu przez cały miesiąc. Jej jedynym wolnym dniem była niedziela. Czy ma prawo ubiegać się o urlop wypoczynkowy?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art.14 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Antonina ma prawo ubiegać się o urlop wypoczynkowy, jeżeli zapewniają jej to przepisy o czasie pracy.
(autorka: Julia)

Kazus 8: Elżbieta pracuje jako fryzjerka w salonie “Loki”. Jej pracodawca Mateusz nie dba o zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Często brakuje farb do włosów, czasami płynie zimna woda, nie ma zapewnionych środków czystości, a w zimie w salonie jest czasem nawet tak zimno, że trzeba chodzić w kurtkach. Czy w takim wypadku ten pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art.15 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracodawca nie zapewnia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ponieważ np. brakuje środków czystości, a w salonie często panuje niska temperatura. W ten sposób pracodawca nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
(autorka: Julia)

Kazus 9: Pan Stanisław chcę założyć firmę i zatrudnić własnych pracowników. Jakie potrzeby swoich pracowników będzie musiał zaspokoić jako pracodawca?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 16 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jako pracodawca, stosownie do możliwości pan Stanisław będzie musiał zaspokoić potrzeby bytowe, socjalne i kulturalne swoich pracowników.
(autorka: Marta)

Kazus 10: Pani Ofelia pracuje w firmie pana Piotra od kilku miesięcy. Jest jednak zawiedziona, ponieważ nie rozwija swoich kwalifikacji zawodowych i nie otrzymuje od szefa zgody na rozpoczęcie studiów licencjackich. Czy pan Piotr spełnia wszystkie swoje obowiązki jako szef firmy?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 17 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pan Piotr zobowiązany jest ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nie pozwalając pani Ofelii na rozpoczęcie studiów licencjackich nie spełnia tego obowiązku.
(autorka: Marta)

Kazus 11: Anastazja została zatrudniona w salonie fryzjerskim. Po pewnym czasie zauważyła jednak, że jest traktowana w sposób gorszy niż jej koledzy pracujący w tym samym salonie. Jako jedyna bowiem nie miała dostępu do szkolenia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji. Czy traktowanie Anastazji gorzej niż innych pracowników jest zgodne z prawem?
Odpowiedź: Podstawa prawna: artykuł 18 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracodawca powinien równo traktować wszystkich swoich pracowników. Każdy z nich powinien mieć dostęp do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji.
(autorka: Dominika)

Kazus 12: Krzysztof pochodzi z Ukrainy. Postanowił przyjechać do Polski i tutaj pracować jako mechanik. Pracuje legalnie w warsztacie już ponad 3 lata, lecz nadal nie dostał awansu, mimo tego że rzetelnie wykonuje swoją pracę i jest świetnym pracownikiem. Inne osoby pracujące z Krzysztofem dostały awans po mniej więcej roku. Czy Krzysztof jest dyskryminowany przez swojego pracodawcę?
Odpowiedź: Podstawa prawna: artykuł 18 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Krzysztof jest dyskryminowany ze względu na swoją przynależność narodową, jest inaczej traktowany niż inni pracownicy.
(autorka: Dominika)

Kazus 13: Żelistryj pracuje jako kucharz w restauracji. Przez to, że nie jest on katolikiem, zarabia on dużo mniej niż jego współpracownicy. Czy doszło do dyskryminacji pośredniej?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art 18 z indeksem 3a § 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tak, doszło do dyskryminacji pośredniej, ponieważ wystąpiły dysproporcje w płacach pomiędzy panem Żelistryjem a jego współpracownikami z powodu innego wyznania pana Żelistryja.
(autor: Michał)

Kazus 14: Pani Hildegarda pracuje jako sekretarka w firmie. Wielokrotnie słyszała poniżające oraz wrogie słowa ze strony swoich pracodawców na jej temat. Przez ich słowa, Hildegarda doświadcza niechęci ze strony swoich współpracowników, a ostatnio również jest przez nich zastraszana. Czy Hildegarda doświadcza dyskryminacji w swojej pracy?
Odpowiedź: Podstawa prawna: 18 z indeksem 3a art. § 5 punkt 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tak, Hildegarda doświadcza dyskryminacji w swojej pracy, ponieważ przez słowa jej pracodawców jej godność zostaje naruszona oraz zaczyna panować wokół niej wroga oraz zastraszająca atmosfera.
(autor: Michał)

Kazus 15: Pani Anna pracowała w zawodzie fryzjera. Po znalezieniu bardziej korzystnej oferty pracy, Anna zamierzała rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Dotychczasowy pracodawca niezadowolony z tego faktu, zaczął zachowywać się nieodpowiednio względem pracownicy. Kierował w stronę Pani Anny komentarze o podtekście seksualnym, a następnie doszło do molestowania seksualnego. Czy jest do dyskryminowanie pracownicy salonu fryzjerskiego?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 18 z indeksem 3a § 6. Takie zachowanie pracodawcy względem Pani Anny będzie przejawem dyskryminacji.
(autorka: Martyna)

Kazus 16: Pani Emilia była molestowana seksualnie przez swojego pracodawcę. W końcu Emilia podjęła działania przeciwstawiające się temu. Pracodawca oburzony tym faktem, miał zamiar obniżyć wypłatę pracownicy z dwóch ostatnich miesięcy. Czy pracodawca może podjąć takie działanie względem Pani Emilii?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 18 z indeksem 3a § 7. Pracodawca nie może podjąć takiego działania względem Pani Emilii, ponieważ jest to prawnie zabronione.
(autorka: Martyna)

Kazus 17: Pan Zbigniew jest szefem firmy zakładającej parapety. Ostatnimi czasy zatrudnił nowego pracownika, Edmunda, który nie robi wszystkiego tak jakby chciał Pan Zbigniew. Dzisiaj i wczoraj szef wybierał pracowników, którzy udadzą się na kilkudniowe szkolenie, w celu podniesienia ich kwalifikacji. Z uwagi na zachowanie Edmunda, całkowicie go pominął, o czym pracownik się później dowiedział. Czy Edmund może zaskarżyć pracodawcę?
Odpowiedź: Pracodawca, zgodnie z art. 18 indeksem 3b, par. 2-4, pkt 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nie może zostać oskarżony, ponieważ miał konkretne powody wynikające z poziomu wykonywanej przez swoich pracowników pracy.
(autorka: Milena)

Kazus 18: W pewnej firmie pracodawca, Pan Kamil, rozwiązał z jednym z pracowników, Panem Michałem, stosunek pracy nie informując go o tym fakcie. Powiedział, że został on rozwiązany za porozumieniem obu stron. Na następny dzień pracownik przyszedł do pracy i dowiedział się, że już tam nie pracuje. Czy Michał może wnieść skargę na pracodawcę?
Odpowiedź: Michał może zaskarżyć pracodawcę zgodnie z art. 18 z indeksem 3b, par. 2-4, punkt 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ponieważ Kamil rozwiązał umowę bez jego wiedzy, bez wcześniejszego zawiadomienia i bez konkretnego powodu.
(autorka: Milena)

Kazus 19: Leokadia pracuje w firmie jako księgowa. Nie została dopuszczona do kursów podnoszących jej kwalifikacje zawodowe ze względu na pochodzenie etniczne. Czy zostały naruszone zasady równego traktowania?
Odpowiedź: Postawa prawna Art. 18 z indeksem 3a §3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zostały naruszone prawa Leokadii, ponieważ prawo mówi wyraźnie, że nie można dyskrynimowac pracowników ze względu na ich pochodzenie.
(autorka: Justyna)

Kazus 20: Ursycyn nie został zatrudniony do pracy. Pracodawca jako powód wymienił wyznawaną przez kandydata religię, jaką jest islam. Czy zostały naruszenia zasady równego traktowania?
Odpowiedź: Podstawa prawna Art. 18 z indeksem 3a § 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tak zostały naruszone zasady równego traktowania, ponieważ nie powinno mieć względu na wyznawaną religię lub światopogląd odmówić przyjęcia do pracy.
(autorka: Justyna)

Kazus 21: Kornelia pracuje w firmie prawniczej na stanowisku prawnika jednak otrzymuję niższą pensję miesięczną niż jej kolega Arkadiusz, który również jest prawnikiem. Oboje pracują w firmie od 3 lat i ich obowiązki są niemalże identyczne. Czy Kornelia ma prawo zwrócić się do szefa o podwyżkę?
Odpowiedź: Podstawa Prawna: Art. 18 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Kornelia ma prawo ubiegać się o podwyżkę, ponieważ wedle prawa polskiego za wykonanie jednakowej pracy lub pracy o identycznej wartości pracownikom przysługuje jednakowe wynagrodzenie.
(autorka: Klaudia)

Kazus 22: Melania pracuję jako sekretarka w jednej ze społecznych szkół podstawowych w Warszawie od ponad roku. Marianna pracuje w tej samej szkole również na tym stanowisku jednak jej staż pracy wynosi 7 lat. Miesięczne wynagrodzenie Marianny jest większe od pensji Melanii. Czy w takiej sytuacji Melania może wystąpić o podwyżkę?
Odpowiedź: Podstawa Prawna: Art. 18 § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Według prawa polskiego w tym wypadku Melania nie ma podstaw by zwracać się o podwyżkę, ponieważ jej doświadczenie zawodowe jest znacznie mniejsze niż doświadczenie Marianny.
(autorka: Klaudia)

Kazus 23: Pani Aleksandra pracująca na budowie, jako jedyna w zespole jest kobietą. W ostatnim miesiącu otrzymała o wiele mniejsze wynagrodzenie za pracę niż reszta pracowników za wykonanie tej samej pracy. Czy po wniosku skierowanym do sądu pracy Pani Aleksandra może zostać zwolniona?
Odp. Podstawa prawna: art.18 z indeksem 3d §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracodawca Pani Aleksandry naruszył prawo równego traktowania w pracy. Pani Aleksandra podejmując jakiekolwiek kroki prawne, nie może zostać zwolniona. Ma pełne prawo zwracać się do instytucji sądowniczych w celu ochrony swoich praw.
(autorka: Karolina)

Kazus 24: Pani Martyna została zatrudniona w nowej pracy w biurze. Z powodu zwolnienia jej poprzednika przejęła wszystkie zaległe dokumenty przez co ma nadmiar pracy. Kolega z pracy - Pan Wincenty - postanowił jej pomóc. Na koniec miesiąca otrzymali jako jedyni o połowę mniejsze wynagrodzenie za sprawą pomocy od strony Pana Wincentego. Czy Pan Wincenty i Pani Martyna mogą się odwołać do przysługującym im praw?
Odp. Na podstawie art.18 z indeksem 3d §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pan Wincenty i Pani Martyna mogą się odwołać i podjąć kroki prawne. Pani Martynie przydzielono zbyt dużo pracy jak na nowo zatrudnionego pracownika. Panu Wincentemu nie grozi wypowiedzenie, ponieważ w dalszym ciągu pracował i działał na korzyść firmy. Pomoc Pana Wincentego była bezinteresowna, żaden z pracowników nie zaniedbał swoich obowiązków.
(autorka: Karolina)

Kazus 25: Hermenegilda jest osobą, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Jednak bardzo chce zacząć zarabiać samodzielnie. Czy jako osoba niepełnoletnia ma taką możliwość?
Odpowiedź: art. 22 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Hermenegilda jako osoba poniżej 18 roku życia na warunkach określonych w dziale dziewiątym może być również pracownikiem.
(autorka: Martyna)

Kazus 26: Pan Horacy postanowił zatrudnić się w pewnej firmie. W umowie, którą otrzymał były wyraźnie napisanie warunki pracy. Zgodnie z umową Pan Horacy miał pracować 8 godzin i na wyznaczonej posadzie. Jednak już po kilku dniach pracy Pan Horacy zaczął zauważać, że szef każe mu zostawać po godzinach i daje zadanie przeznaczone innym pracownikom. Czy szef Pana Horacego działa zgodnie z prawem?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szef Pana Horacego nie działa zgodnie z prawem, ponieważ przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
(autorka: Martyna)

Kazus 27: Pani Marcelina chce zatrudnić się w restauracji serwującej burgery. Jakie dane osobowe musi podać, by właściciel restauracji mógł przyjąć ją do pracy.
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 22 z indeksem 1 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pani Marcelina musi podać informacje takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe zatrudnienie.
(autorka: Julia)

Kazus 28: Pan Horacy ubiega o zatrudnienie w firmie produkującej deski surfingowe. Pracodawca prosi go o podanie potrzebnych danych osobowych, pan Horacy nie chce jednak udostępnić informacji o swoich kwalifikacjach zawodowych. Czy musi to zrobić?
Odpowiedź: Podstawa prawna Art. 22 z indeksem 1 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pan Horacy powinien podać informacje o swoich kwalifikacjach zawodowych, jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
(autorka: Julia)

Kazus 29: Pan Kowalski zamontował na terenie swojej firmy monitoring. Jedna z kamer znajduje się w szatni jego pracowników. Pracownicy nie chcą, aby się tam znajdowała, bo narusza to ich prywatność. Czy Pan Kowalski musi usunąć monitoring z szatni pracowników?
odp.: Podstawa prawna; Art. 22 z indeksem 2 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tak musi, ponieważ monitoring nie może obejmować szatni jeśli nie uzyskał na to zgody swoich pracowników.
(autorka: Daria)

Kazus 30: Na hali produkcyjnej w firmie Pana Nowaka zamontowany jest monitoring. Jego pracownik, Pan Maurycy chce, aby jego pracodawca go usunął, ponieważ przez to nie może wymykać się w środku pracy na przerwy. Pan Maurycy powołuje się na Art. 22 z indeksem 2 §2, który według niego mówi, że monitoring nie może funkcjonować bez zgody pracowników. Czy Pan Maurycy ma rację i czy Pan Nowak musi usunąć monitoring?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 22 z indeksem 2 § 1 i 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pan Maurycy nie ma racji ponieważ, zgoda pracowników obowiązuje tylko w przypadku monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, a inne tereny zakładu pracy mogą być monitorowana dla np. kontroli pracy.
(autorka: Daria)

Kazus 31: Pan Maciej podczas pracy nie wykonywał poleceń służbowych tylko zajmował się rozmowami przez telefon i korzystaniem z Internetu oraz nie oddawał zleconych zadań na czas co zauważył jego pracodawca, który postanawia sprawdzić służbową pocztę elektroniczną Pana Macieja. Czy pracodawca ma do tego prawo?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 22 z indeksem 3 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - Tak ma do tego prawo. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika.
(autorka: Gabrysia)

Kazus 32: Pani Lidia pracowniczka pewnej firmy została oskarżona o niestosowne wykonywanie swojej pracy. Jej pracodawca postanowił wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej Pani Lidii. Podczas kontroli natknął się na osobiste treści, ponieważ Pani Lidia podała służbowy adres mailowy jako jedną z możliwości odzyskania swojego hasła do prywatnej poczty. Czy pracodawca ma prawo do monitorowania tych treści?
Odpowiedź: Art. 22 z indeksem 3 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.- Pracodawca nie ma prawa do sprawdzenia osobistych treści pracownicy. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.
(autorka: Gabrysia)

Kazus 33: Pan Adam pracuje w firmie zatrudniającej 15 osób. W czasie pandemii zysk spadł. Czy pracodawca może zmniejszyć wynagrodzenie na okres kryzysu pandemicznego.
Odpowiedź : Podstawa prawna Art.23 paragraf 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracodawca może zmniejszyć wynagrodzenie pana Adama, ponieważ zatrudnia mniej niż 20 pracowników i może zawrzeć porozumienie na czas ustalony.
(autorka: Iza)

Kazus 34: Pani Mariola jest nauczycielką języka polskiego i należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z powodu małej liczby uczniów pracodawca postanowił zmniejszyć wynagrodzenie i czy w tej sytuacji powinien konsultować się ZNP.
Odpowiedź : Podstawa prawna Art 23 paragraf 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowego.
(autorka: Iza)

Kazus 35: Makary został zatrudniony jako przewodnik wycieczek bez określonego czasu trwania okresu próbnego, czy jest to zgodne z prawem?
Odpowiedź: Art. 25 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Umowę o pracę z Makarym mogła zostać zawarta na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony, więc jest to zgodne z prawem.
(autorka: Ala)

Kazus 36: Olimpia została zatrudniona jako kucharka na okres próbny, lecz nie została przyjęta. Czy może ubiegać się o ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny u tego samego pracodawcy, lecz jako kelnerka?
Odpowiedź: Art.25 § 3. pkt 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z Olimpią jest możliwe, jeżeli ma być zatrudniona w celu wykonywania innego rodzaju pracy.
(autorka: Ala)

Kazus 37: Pan Łukasz został zatrudniony na czas określony 30 miesięcy. Sprawował się bardzo dobrze, więc jego pracodawca postanowił przedłużyć mu okres pracy w firmie. Tym samym Pan Łukasz podpisałby czwartą umowę o pracę w tej firmie. Czy jest to zgodne z prawem?
Odpowiedź: Jak wynika z Art. 25 1 § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy., jeżeli liczba umów przekracza trzy, to czwarta umowa o pracę na czas określony musi być umową o pracę na czas nieokreślony.
(autorka: Paulina)

Kazus 38: Pani Julia podpisała umowę o pracę, lecz nie było w niej napisane od kiedy zaczyna. Kiedy Pani Julia może zacząć pracę?
Odpowiedź: Jak wynika z Art. 26 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.
(autorka: Paulina)

Kazus 39: Pan Adam jest wykonawcą generalnym na jednej budowie, chce zapewnić sobie i swoim pracownikom gwarancję, że ich praca zostanie wynagrodzona odpowiednią sumą pieniędzy, w odpowiednim czasie. Inwestor budowlany proponuje Panu Adamowi by spisali umowę dotyczącą zapłaty w formie pisemnej, która będzie gwarancją zapłaty za roboty budowlane. Pan Adam ma wątpliwości wobec Inwestora i chce zaproponować mu by gwarancją zapłaty była gwarancja bankowa udzielona przez Inwestora Panu Adamowi, której koszty zostaną równo podzielone między Pana Adama a Inwestora. Czy Pan Adam powinien zgodzić się na plan Inwestora czy przedstawić mu własny pomysł dotyczący gwarancji zapłaty?
Odpowiedź: Art. 649 paragraf 1,2,3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pan Adam powinien przedstawić swój plan dotyczący gwarancji zapłaty, ponieważ jest on zgodny z prawem. Inwestor powinien udzielić gwarancji zapłaty w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, a także akredytywy bankowej lub poręczenia banku na zlecenie inwestora. Koszty zabezpieczenia wierzytelności ponoszą w równych częściach obie strony.
(autorka: Marlena)

Kazus 40: Konstanty został zatrudniony w lodziarni na czas 24 miesięcy. W umowie, którą przedłożył mu do podpisania nowy szef znajdowała się jedynie informacja dotycząca rodzaju i warunków pracy Konstantego. Czy umowa było kompletna i ważna?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 29 §1 i §1 z indeksem 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Umowa jest niepoprawna, a przez to nieważna, ponieważ nie zawiera informacji dotyczących stron umowy, rodzaju umowy, daty jej zawarcia, miejsca wykonywania pracy, warunków płacy, wymiaru czasu pracy, ani terminu rozpoczęcia pracy.
(autorka: Amelia)

Kazus 41: Kunegunda dostała pracę w sklepie z warzywami swojego znajomego – pana Krzysztofa. Warunki pracy i płacy omówili w czasie wspólnego spaceru nad rzeką, bez spisania umowy. Czy Kunegunda może następnego ranka od razu przystąpić do pracy?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 29 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Nie. Zanim Kunegunda przystąpi do pracy, musi otrzymać od pana Krzysztofa na piśmie potwierdzenie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
(autorka: Amelia)

Kazus 42: Artur zatrudnił się w firmie sprzątającej. Ma zarabiać miesięcznie 2000 zł, ale nie został poinformowany z jaką częstotliwością będzie otrzymywał swoje wynagrodzenie. Za ile dni od zawarcia umowy Artur zostanie poinformowany o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę?
Odpowiedź: Podstawa prawna Art 29 § 3 punkt 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Artur zostanie poinformowany o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.
(autorka: Daria)

Kazus 43: Pani Katarzyna wczoraj zatrudniła się jako kucharka w przedszkolu. Za 2 tygodnie obiecała rodzinie, że wybiorą się na tydzień w góry, ale Pani Katarzyna nie została jeszcze poinformowana o wymiarze przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. Czy Pani Katarzyna zostanie poinformowana o wymiarze przysługującego jej urlopu wypoczynkowego przed planowanym wyjazdem w góry?
Odpowiedź: Podstawa prawna Art 29 § 3 punkt 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tak, Pani Katarzyna zostanie poinformowana o wymiarze przysługującego jej urlopu wypoczynkowego przed planowanym wyjazdem, ponieważ pracodawca ma obowiązek poinformowania o tym pracownika nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę.
(autorka: Daria)

Kazus 44: Pan Fineasz pracuje w księgarni. W jego godzinach pracy nastąpiły zmiany. Pan Fineasz nie dowiedział się o nich. Czy jest to zgodne z prawem?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 29, paragraf 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Nie jest to zgodne z prawem, ponieważ jest napisane, że o zmianach w pracy pracownik ma się dowiedzieć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.
(autorka: Paulina)

Kazus 45: Wiktor pracuje w biurze od 2 lat. Umowa o pracę obowiązuje go jeszcze przez rok, jednak szef chce ją przedłużyć i powiedział to Wiktorowi. Czy zmiany mogą wejść w życie?
Odpowiedź: Podstawa prawna: artykuł 29, paragraf 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zmiany nie mogę wejść w życie, ponieważ zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.
(autorka: Paulina)

Kazus 46: Pan Hieronim dostał pracę jako tynkarz na budowie w Wielkiej Brytanii na okres 4 miesięcy. Jego pracodawca w umowie napisał że będzie pracował po 8 godzin dziennie, lecz nie podał w jakiej walucie będzie miał wynagrodzenie. Czy pracodawca ma prawo informować pana Hieronima o walucie wynagrodzenia?
Odpowiedź: Podstawa prawna art. 29 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać: 1) czas wykonywania pracy za granicą; 2) walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.
(autor: Jan)

Kazus 47: Pan Hilary jedzie swoim samochodem do Niemiec pracować w nowej pracy. Wszystkie koszty związane z transportem ponosi on sam. Pracodawca nie poinformował pana Hilarego o tym, że będzie otrzymywał zwrot pieniędzy za przejazd. Czy doszło do naruszenia prawa?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 29 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tak doszło do naruszenia prawa. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o: świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania.
(autor: Jan)

Kazus 48: Kazimierz pracuje w firmie budowlanej, która przeprowadza budowę przedszkola w miejscowości Lipa. Podczas pracy na zewnątrz budynku usłyszał zawalający się w środku gruz. Wewnątrz pracę prowadzili jego koledzy. Kazimierz i jego koledzy zaprzestali wykonywać pracę i oddalili się z miejsca budowy. Zawiadomili o tym telefonicznie swojego przełożonego, którego akurat w tym dniu nie było na miejscu budowy. Czy poniosą jakieś konsekwencję z powodu przerwania pracy? Czy otrzymają wynagrodzenie z tego dnia, mimo że nie wykonali swojej pracy?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 210 § 1, § 2, § 2 z indeksem 1, § 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pan Kazimierz wraz z kolegami nie poniosą konsekwencji za zaprzestanie pracy, gdyż ta sytuacja mogła być zagrożeniem dla ich życia. (§ 2 z indeksem 1). Otrzymają również wynagrodzenie takie jak zazwyczaj za swoją pracę, gdyż zawarte jest to w § 3.
(autorka: Kinga)

Kazus 49: Pan Wacław jest szefem obsługującego żurawie wieżowe Pana Jakuba. Stan psychofizyczny Pana Jakuba nie zapewnia bezpiecznej pracy. Czy pan Jakub może powstrzymać się od wykonywania pracy?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 210 § 4 i 6 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Tak, ponieważ osoby, których stan psychofizyczny nie pozwala na wykonywanie pracy, powinny się od niej powstrzymać.
(autor: Hubert)

Kazus 50: Tomasz jest pracownikiem przedsiębiorstwa specjalizującego się w wytwarzaniu artykułów budowlanych. Pewnego dnia podczas przekładania ciężkich pudeł jego przyjaciel Alfons doznał urazu kręgosłupa, jednak poprosił Tomasza, aby ten nie zawiadamiał szefa o wypadku, ponieważ Alfons twierdził iż nic mu się nie stało, a poza tym nie chce martwić szefa dodatkowymi problemami. Z czasem Alfons zaczął odczuwać ból, natomiast oznajmił, że to nic groźnego, a Tomasz nie poinformował szefa o zaistniałym wypadku, ponieważ jego współpracownik tego nie chciał. Czy pomimo tego, iż Alfons wyraźnie dał do zrozumienia, że nic poważnego się mu nie stało, to ten wypadek musiał być zgłoszony do pracodawcy?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 211 pkt 6 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Tomasz powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku lub zagrożeniu życia, nie powinien tutaj zachować tajemnicy, tylko dlatego, że został poproszony przez przyjaciela. Jego zadaniem jest zgłaszanie problemów i wypadków pracodawcy.
(autorka: Melanie)

Kazus 51: Marek zatrudnił się w nowej pracy na stanowisku kierowniczym, kieruje pracą innych pracowników, jednak nie wykonuje poprawnie swoich obowiązków i nie jest do końca się z nimi zapoznał. Co musi zrobić, by nie stracić pracy?
Odpowiedź: Marek powinien zapoznać się z obowiązkami zgodnie z art. 212 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
(autorka: Marlena)

Kazus 52: Pan Aleksander prowadzi firmę w której zatrudnia 100 osób. W ostatnim czasie w jego zakładzie pracy jeden z pracowników miał wypadek przy pracy i złamał rękę w wyniku nieprawidłowego użytkowania jednej z maszyn. Lekarz opiekujący się poszkodowanym zalecił, aby ten nie uczęszczał do pracy przez dwa tygodnie po wypadku i zażywał przypisane mu lekarstwa. Czy pan Aleksander ma obowiązek przydzielenia pracownikowi urlopu i wypłacenie odszkodowania?
Odpowiedź: art. 212 pkt 4, 5, 6 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do zapewnienia wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, dlatego pracodawca nie musi udzielać mu urlopu, nie jest tez zobowiązany do wypłaty odszkodowania.
(autorka: Małgorzata)

Kazus 53: Pan Antoni przyjął od pana Bartłomieja zamówienie na dostawę ciast na wesele. Podpisali oni ze sobą umowę. Czy pan Antoni jest zobowiązany do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia? Jeżeli strony nie określiły wysokości ceny zamówienia ani nie wskazały podstaw jego ustalenia jak ustala się wtedy wynagrodzenie pana Antoniego? Co się jednak stanie, gdy pan Antoni ustalił z panem Bartłomiejem cenę maksymalną, natomiast pan Antoni żąda wyższej kwoty od ustalonej? Odpowiedź: Zgodnie z art. 627 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Pan Antoni jest zobowiązany do wykonania zamówienia a pan Bartłomiej do zapłaty. Zgodnie z art 628 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jeżeli strony nie przyjęły określonej ceny ani nie wskazały podstaw jej ustalenia ustala się, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju, jeżeli nie da się ustalić wynagrodzenia należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. Zgodnie z art 628 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Pan Antoni nie może żądać opłaty wyższej niż maksymalna.
(autorka: Barbara)

Kazus 54: Pan Klemens otrzymał zlecenie napisania programu komputerowego, które miało być wykonane w ciągu 160 godzin. Okazało się, że Pan Klemens przepracował 180 godzin, z wcześniejszym uzgodnieniem tego ze zleceniodawcą. Czy Pan Klemens może żądać podwyżki wynagrodzenia?
Odpowiedź: Według Art. 630 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Pan Klemens może żądać podwyżki wynagrodzenia. Zgodnie z Art. 630 § 2. Przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, ponieważ nadwyżkę o 20 godzin w stosunku do wcześniejszego zestawienia planowanych prac, Pan Klemens uzgodnił z zamawiającym.
(autorka: Nikola)

Kazus 55: Pan Adam zlecił remont restauracji (malowanie, wymiana podłogi, wymiana drzwi). W trakcie trwania remontu okazało się, że koszt zakupu potrzebnych rzeczy jest wyższy, niż w dniu w którym dokonał kosztorysu (drzwi i podłoga podrożały), w restauracji trwał już remont. Pana Adama nie stać było aby ponieść dalsze, wyższe koszty niż zakładał. Czy Pan Adam może zrezygnować z dalszych usług firmy budowlanej, z powodu braku środków finansowych?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 631 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pan Adam może odstąpić od umowy, ale za dotychczasową pracę musi zapłacić firmie wykonującej zlecenie i za użyty do remontu towar.
(autorka: Ania)

Kazus 56: Pan Kazimierz dostał zlecenie od pana Jana. Została ustalona kwota 100 złotych za godzinę. Po zakończeniu 3-godzinnej pracy Pan Kazimierz zażądał 600 złotych. Czy to żądanie jest zgodne z prawem?
Odpowiedź: z art. 632 par 1 wynika, że Pan Kazimierz nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, ponieważ wynagrodzenie ryczałtowe zostało wcześniej ustalone.
(autorka: Ania)

Kazus 57: Pan Antoni maluje obrazy. Otrzymał zlecenie na wykonanie kopii jednego ze znanych pejzaży. Dostarczono mu nowe pędzle i farby olejne. Po otrzymaniu zamówienia postanowił od razu wypróbować materiały. Okazało się że po wyschnięciu, farby pękają na płótnie, a włosie z pędzli wypada. Czy pan Antoni może zwrócić wszystkie materiały, które otrzymał? Pan Antoni postanowił że zawiadomi zleceniodawcę o wadach produktów i o chęci ich zwrotu. Kiedy musi to zrobić?
Odpowiedź: Podstawa prawna: Art. 634 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
(autorka: Karolina)

Kazus 58: Pan Bartłomiej prowadzi firmę budowlaną. Podczas wykonywania zleceń na wybudowanie wieżowca chce mieć pewność, że jeden z inwestorów wypłaci mu należytą sumę pieniędzy. Inwestor chce odstąpić od umowy ponieważ Pan Bartłomiej postawił mu żądanie gwarancji zapłaty. Czy Inwestor może odstąpić od umowy z powodu przedstawionych żądań?
Odpowiedź: Podstawa prawna: art. 649 z indeksem 2 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Inwestor nie może przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć praw Pana Bartłomieja i jego firmy budowlanej poprzez żądanie gwarancji zapłaty. Zgodnie z art. 649 z indeksem 2 § 2 Inwestor nie może odstąpić od umowy z wymienionego powodu.
(autorka: Klaudia)

Kazus 59: Hipolit zamówił dzieło sztuki ludwisarskiej ręcznie robione. Wykonawca nie mógł wykonać zamówienia, o czym poinformował Hipolita. Hipolit został poproszony o odebranie materiału, z którego miało być wykonane dzieło.
Odpowiedź: Podstawa prawna art.645. §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Umowa o dzieło, którą zawarł Hipolit zostanie rozwiązana. Zgodnie z art.645 § 2 przyjmujący zamówienie może zażądać żeby zamawiający odebrał materiał w stanie w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz odpowiedniej części wynagrodzenia.
(autor: Kuba)

Kazus 60: Inwestor zlecił firmie Gucio S.A w Krakowie (generalnemu wykonawcy) wykonanie montażu instalacji elektrycznej. Podwykonawcą został pan Jacek Sojka. W zawartej pisemnej umowie pod rygorem nieważności wskazano zakres prac, jakie miał wykonać pan Jacek. Inwestor zrealizował roboty budowlane zgodnie z prawem budowlanym. Minęło 30 dni od wykonania robót przez pana Jacka, kiedy to okazało się, że praca nie została wykonana dobrze. Kto odpowiada za zapłatę wynagrodzenia? Czy możliwy jest sprzeciw do prac wykonanych przez pana Jacka?
Podstawa prawna: Art. 647 § 1 z indeksem 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.
(autorka: Ola)

Kazus 61: Marek chce zbudować dom, dlatego zatrudnił firmę budowlaną. Na budowie wystąpiły pewne komplikacje, gdyż Marek chciał jeszcze balkon, którego nie było w umowie. Dokonaj analizy tej sytuacji pod kątem obowiązującego prawa.
Odpowiedź: Art. 648. § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny mówi, że Marek, aby zatrudnić firmę wykonującą roboty budowlane powinien podpisać umowę na piśmie. Zgodnie z art. 648. § 2. Jeśli Marek chce, aby wszystko na placu budowy było tak jak on chce to jego umowa musi zawierać dokumentację, która będzie częścią składową umowy. Zgodnie z art. 649. W razie wątpliwości na budowie poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy, więc Marek jeśli chciał mieć balkon powinien go wcześniej uwzględnić w umowie.
(autorka: Weronika)

Autor: Katarzyna Wyrobek, 17 kwietnia 2021 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 1 + odpowiedź - większość zwykła

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia trzy rodzaje większości: większość zwykłą, bezwzględną i kwalifikowaną. Uchwalanie przez parlament aktów prawnych, podejmowanie uchwał oraz najważniejsze decyzje podejmowane przez Sejm i Senat wymagają określonej większości.

Każde głosowanie, aby było ważne musi odbywać się z zachowaniem zasady kworum, czyli obecności liczby członków danego zgromadzenia niezbędnej do podjęcia prawomocnych decyzji – na posiedzeniu Sejmu musi być obecna co najmniej połowa ustawowej liczby posłów - czyli 230, a na posiedzeniu Senatu co najmniej połowa ustawowej liczby senatorów - czyli 50.

O tym, czym jest większość zwykła w głosowaniu sejmowym opowiedzą Jerzy i Kornelia :)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 16 kwietnia 2020 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 2 + odpowiedź - większość bezwzględna

O tym, czym jest większość bezwzględna w głosowaniu sejmowym opowiedzą Konstanty i Rozalia :)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 17 kwietnia 2020 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 3 + odpowiedź - większość kwalifikowana

O tym, czym jest większość kwalifikowana w głosowaniu sejmowym opowiedzą Judyta i Amadeusz :)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 15 kwietnia 2020 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 4 + odpowiedź - większość kwalifikowana (c.d.)

O tym, czym jest większość kwalifikowana w głosowaniu sejmowym raz jeszcze opowiedzą Judyta i Amadeusz :)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 20 kwietnia 2020 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 5 + odpowiedź - większość kwalifikowana (c.d.)

O większości kwalifikowanej w głosowaniu sejmowym po raz kolejny opowiedzą Cyprian i Klara :)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 20 kwietnia 2020 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 6 + odpowiedź

Kazus 6 rozwiążą Cezary i Rita :)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 20 kwietnia 2020 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 7 + odpowiedź

Kazus 7 rozwiążą Eliza i Arnold :)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 20 kwietnia 2020 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 8 + odpowiedź

Kazus 8 rozwiążą Czesław i Dobrawa :)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 21 kwietnia 2020 r.

Prawo konstytucyjne - Kazus 9 + odpowiedź

Kazus 9 rozwiążą Mikołaj i Elena:)


Autor: Katarzyna Wyrobek, 22 kwietnia 2020 r.

Rok szkolny 2019/2020

Jak przygotować się do finału Konkursu Wiedzy Prawnej?

Autor: Katarzyna Wyrobek, 17 lutego 2020 r.

Kazus nr 1 i przykładowe rozwiązanie

Autor: Katarzyna Wyrobek, 17 lutego 2020 r.

Kazus nr 2 i przykładowe rozwiązanie

Autor: Katarzyna Wyrobek, 25 lutego 2020 r.

Kazus nr 3 i przykładowe rozwiązanie

Autor: Katarzyna Wyrobek, 26 lutego 2020 r.

Kazus nr 4 i przykładowe rozwiązanie

Autor: Katarzyna Wyrobek, 27 lutego 2020 r.

Rok szkolny 2018/2019

Jak przygotować się do finału Konkursu Wiedzy Prawnej?
Jak rozwiązywać kazusy?

Autor: Katarzyna Wyrobek, 5 lutego 2019 r.

Kazus nr 2 i propozycja rozwiązania

Autor: Katarzyna Wyrobek, 7 lutego 2019 r.

Kazus nr 3 i przykładowe rozwiązanie

Autor: Katarzyna Wyrobek, 25 lutego 2019 r.

Kazus nr 4 Stowarzyszenia zwykłe

Autor: Katarzyna Wyrobek, 26 lutego 2019 r.

Kazus 5 i przykładowe rozwiązanie

Autor: Katarzyna Wyrobek, 27 lutego 2019 r.