AKTUALNOŚCI

Finaliści V Konkursu Wiedzy Prawnej

Szanowni Państwo,
serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu szkolnego V Konkursu Wiedzy Prawnej udziału w tym przedsięwzięciu.
Publikujemy listę finalistów Konkursu przygotowaną na podstawie Informacji o wynikach eliminacji szkolnych przesłanych przez Przewodniczących Komisji.

Przewodniczących Komisji Szkolnych prosimy o sprawdzenie, czy uczniowie z Państwa szkoły znaleźli się na liście finalistów oraz czy nie ma błędów w pisowni ich imion i nazwisk, nazwie szkoły i danych opiekuna naukowego.

W sprawie wyeliminowania wszelkich pomyłek prosimy opiekunów naukowych o natychmiastowy kontakt pod adresem mailowym: konkurswiedzyprawnej@gmail.com

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie w zakresie edukacji prawnej i czas poświęcony na organizację Konkursu.


Imię i nazwisko finalisty
Szkoła
Imię i nazwisko opiekuna naukowego
Dawid Dragosz
Martyna Skawińska
Marcin Kozub
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych mgr Monika Regiec
Gabriela Kurnyta
Kinga Pałach
Igor Mordarski
Szkoła Podstawowa im. dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych mgr Monika Regiec
Joanna Niemiec
Aleksandra Ścisłowicz
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie mgr Tadeusz Jahn
Magdalena Kościelniak
Robert Żaczek
Zuzanna Żaczek
Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach mgr Jolanta Pyka-Stanik
Estera Strzęp
Szymon Starmach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu mgr Katarzyna Pyciak
Wojciech Kroczka
Michał Pałasz
Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance mgr Adam Łabuda
Katarzyna Iwulska
Hubert Żółtek
Gabriela Truty
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu mgr Joanna Komperda
mgr Mirosława Andrzejczuk
Autor: Katarzyna Wyrobek, 15 stycznia 2023 r.

V Konkurs Wiedzy Prawnej - Patronaty Honorowe

Bardzo miło jest nam poinformować, że V Konkurs Wiedzy Prawnej został objęty Patronatem Honorowym:
Łukasza Smółki, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
Małopolskiego Kuratora Oświaty
Starosty Powiatu Nowotarskiego
Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu
Wydarzenie jest współorganizowane przez Powiat Nowotarski.

Konkurs znalazł się także w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2018-2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. (Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r.)
Tym samym laureaci Konkursu (uczniowie, którzy zajmą miejsce 1, 2 lub 3) uzyskują wpis na świadectwie ukończenia szkoły i tym samym 1 punkt w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Do udziału w Konkursie zapraszamy nie tylko uczniów klas ósmych, lecz także uczniów klas młodszych. W przypadku uzyskania przez ucznia klasy np. siódmej lub szóstej tytułu laureata, nabywa on uprawnienia opisane powyżej – czyli na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych otrzymuje wpis w części „Szczególne osiągnięcia” o uzyskanym tytule i w danym roku szkolnym w procesie rekrutacji ma przyznany dodatkowy 1 punkt.


autor: Katarzyna Wyrobek, 25 listopada 2022 r.

Harmonogram V Konkursu Wiedzy Prawnej

Szanowni Państwo

zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem V Konkursu Wiedzy Prawnej. Czekamy na Państwa zgłoszenia.


Do 5 stycznia 2023 r. - zgłaszanie szkół do udziału w Konkursie przez Przewodniczących Komisji Szkolnych za pośrednictwem FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO.


Zgłoszenie do V Konkursu Wiedzy Prawnej


10 stycznia 2023 r. - zawody szkolne


do 13 stycznia 2023 r. – przesłanie przez Przewodniczących Szkolnych Komisji Konkursowych informacji o osobach zakwalifikowanych do finału za pomocą formularza elektronicznego


do 16 stycznia 2023 r. – publikacja na stornie internetowej Konkursu imion i nazwisk finalistów


18 kwietnia 2023 r. – Finał V Konkursu Wiedzy Prawnej rozpoczyna się o godzinie 9.00 i trwa do godziny 11.00


autor: Katarzyna Wyrobek, 2 października 2022 r.

Zaproszenie do udziału w V Konkursie Wiedzy Prawnej w roku szkolnym 2022/2023

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
do wzięcia udziału w V Konkursie Wiedzy Prawnej.


Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Tematem przewodnim V Konkursu Wiedzy Prawnej jest działalność pożytku publicznego i wolontariat. Finaliści rozwiązując finałowe kazusy będą korzystać z fragmentów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawą prawną obowiązującą w finale Konkursu - PLIK dla FINALISTÓW

Liczymy, że pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania państwa i aktywności obywatelskiej, pozwoli kształtować wśród młodzieży postawy szacunku do prawa i odpowiedzialności za podejmowane działania i życie społeczne oraz wzmocni umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów prawnych w codziennym życiu.

Autor: Katarzyna Wyrobek, 2 października 2022 r.