AKTUALNOŚCI

Jak prawidłowo zapisywać podstawę prawną?

WAŻNE: Przepisy artykułu podzielonego na ustępy, punkty, litery, tiret i podwójne tiret powołuje się w następującej kolejności: „art. … ust. … pkt … lit. … tiret … podwójne tiret …”, bez przecinków po kolejnych jednostkach redakcyjnych.

Autor: Katarzyna Wyrobek, 6 kwietnia 2024 r.

Przebieg finału VI Konkursu Wiedzy Prawnej

Uprzejmie informujemy, że finał VI Konkursu Wiedzy Prawnej odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ według następującego harmonogramu:
10.15 – 10.50 rejestracja uczestników i zajmowanie miejsc w sali egzaminacyjnej,
10.55 - powitanie uczestników, rodziców i nauczycieli,
11.00 – 13.00 czas trwania etapu pisemnego – rozwiązywanie kazusów/ rodzice uczniów i nauczyciele opiekunowie mogą oczekiwać na swoich podopiecznych w sali wskazanej w budynku Szkoły,
13.00 - 13.20 przerwa kawowa,
13.20 – wręczenie okolicznościowych dyplomów dla finalistów, nauczycieli opiekunów oraz reprezentowanych szkół,
14.00 – zakończenie finału Konkursu

Autor: Katarzyna Wyrobek, 6 kwietnia 2024 r.

Przykładowy model rozwiązania kazusu

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym modelem rozwiązania kazusu.


Link do materiałów.


Autor: Katarzyna Wyrobek, 6 marca 2024 r.

Finaliści VI Konkursu Wiedzy Prawnej

Szanowni Państwo,
serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu szkolnego VI Konkursu Wiedzy Prawnej udziału w tym przedsięwzięciu.
Publikujemy listę finalistów Konkursu przygotowaną na podstawie Informacji o wynikach eliminacji szkolnych przesłanych przez Przewodniczących Komisji.

Przewodniczących Komisji Szkolnych prosimy o sprawdzenie, czy uczniowie z Państwa szkoły znaleźli się na liście finalistów oraz czy nie ma błędów w pisowni ich imion i nazwisk, nazwie szkoły i danych opiekuna naukowego.

W sprawie wyeliminowania wszelkich pomyłek prosimy Przewodniczacych Komisji Szkolnych o natychmiastowy kontakt pod adresem mailowym: konkurswiedzyprawnej@gmail.com

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie w zakresie edukacji prawnej i czas poświęcony na organizację Konkursu.


Imię i nazwisko finalisty
Szkoła
Opiekun naukowy
Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej
Hubert Mszanik
Maria Milaniak
Julia Knurowska
Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach mgr Lucyna Pasich mgr Lucyna Pasich
Wiktoria Jąkała
Maja Dębska
Hubert Żółtek
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu mgr Joanna Komperda mgr Joanna Komperda
Antonina Iskrzycka Biela
Kuba Stanik
Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach mgr Jolanta Pyka-Stanik mgr Jolanta Pyka-Stanik
Tymoteusz Brach
Mateusz Gubernat
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie mgr Joanna Stasiak
Marek Kudela
Małgorzata Macuga
Bartosz Chryc
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju mgr Monika Radiowska mgr Monika Radiowska
Krzysztof Hejmej
Wiktoria Kantor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 18) w Nowym Sączu mgr Agata Skowron
mgr Alicja Bochenek
mgr Agata Skowron
Zuzanna Myrda Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem mgr Barbara Wojtarowicz mgr Barbara Wojtarowicz
Kacper Grywalski
Zuzanna Gubała
Joanna Olejarz
Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych mgr Monika Regiec mgr Monika Regiec
Bartłomiej Starowicz
Emilia Regiec
Natalia Waradzyn
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych mgr Monika Regiec mgr Monika Regiec
Anna Ferenz-Śmiałkowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu Aleksandra Ferenz mgr Krystyna Pałgan
Wojciech Waksmundzki
Julia Domalik
Iwona Waksmundzka
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie mgr Tadeusz Jahn mgr Tadeusz Jahn
Wiktor Mitka
Kacper Śliwiński
Kacper Dyduch
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu mgr Maria Rdest mgr Maria Rdest
Maja Warzeszak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej mgr Halina Matera mgr Bogusława Hetmańska
Amelia Czerwińska
Nikodem Skawiński
Jagoda Jóźwiak
Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Dzieci Warszawy w Pyzówce mgr Adrian Klamerus mgr Adrian Klamerus
Barbara Stoch
Szymon Łabuda
Sebastian Golak
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie mgr Adam Łabuda mgr Adam Łabuda
Radosław Ciężobka
Patryk Moczarny
Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku mgr Beata Skirlińska mgr Beata Skirlińska
Mateusz Zimoch
Sara Zimoch
Szkoła Podstawowa im Św. Kingi w Knurowie mgr Beata Skirlińska mgr Beata Skirlińska
Kornel Augustyński
Patryk Kozielski
Marta Korczyk
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu mgr Katarzyna Pyciak mgr Katarzyna Pyciak
Autor: Katarzyna Wyrobek, 4 lutego 2024 r.

Lista szkół zgłoszonych do etapu szkolnego VI Konkursu Wiedzy Prawnej

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za zgłoszenia do etapu szkolnego VI Konkursu Wiedzy Prawnej, który w tym roku szkolnym po raz pierwszy ma zasięg wojewódzki.
W gronie uczestników witamy serdecznie uczniów i nauczycieli zgłoszonych szkół. Mamy nadzieję, że udział w Konkursie Wiedzy Prawnej będzie dla Państwa ciekawą przygodą i przyniesie wiele satysfakcji.

A oto lista tegorocznych uczestników:

Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary - Wnękowej w Ponicach
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Dzieci Warszawyw Pyzówce
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kluszkowcach
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem
Szkoła Podstawowa im.św.Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Knurowie
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu (Szkoła Podstawowa nr 18)
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu
Szkoła Podstawowa im. Marcina Bylicy w Olkuszu
Szkoła Podstawowa im. profesora Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w etapie szkolnym, który zostanie rozegrany 30 stycznia 2024 r.

Autor: Katarzyna Wyrobek, 25 stycznia 2024 r.

Zaproszenie do udziału w VI Konkursie Wiedzy Prawnej w roku szkolnym 2023/2024

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego
do wzięcia udziału w VI Konkursie Wiedzy Prawnej.


Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Tematem przewodnim VI Konkursu Wiedzy Prawnej jest zatrudnienie w roli pracownika samorządowego. Finaliści rozwiązując finałowe kazusy będą korzystać z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawą prawną obowiązującą w finale Konkursu - PLIK dla FINALISTÓW

Liczymy, że pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania państwa i aktywności obywatelskiej, pozwoli kształtować wśród młodzieży postawy szacunku do prawa i odpowiedzialności za podejmowane działania i życie społeczne oraz wzmocni umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów prawnych w codziennym życiu.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem VI Konkursu Wiedzy Prawnej. Czekamy na Państwa zgłoszenia.


Do 21 stycznia 2024 r. - zgłaszanie szkół do udziału w Konkursie przez Przewodniczących Komisji Szkolnych za pośrednictwem FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO.


Zgłoszenie do VI Konkursu Wiedzy Prawnej


30 stycznia 2024 r. - zawody szkolne


do 2 lutego 2024 r. – przesłanie przez Przewodniczących Szkolnych Komisji Konkursowych informacji o osobach zakwalifikowanych do finału za pomocą formularza elektronicznego


do 7 lutego 2024 r. – publikacja na stornie internetowej Konkursu imion i nazwisk finalistów


9 kwietnia 2024 r. – Finał VI Konkursu Wiedzy Prawnej


Konkurs znalazł się także w Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2019-2024, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Załacznik nr 3 do Zarządzenia nr 56/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Tym samym laureaci Konkursu (uczniowie, którzy zajmą miejsce 1, 2 lub 3) uzyskują wpis na świadectwie ukończenia szkoły i 2 punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Do udziału w Konkursie zapraszamy nie tylko uczniów klas ósmych, lecz także uczniów klas młodszych. W przypadku uzyskania przez ucznia klasy np. siódmej lub szóstej tytułu laureata, nabywa on uprawnienia opisane powyżej – czyli na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych otrzymuje wpis w części „Szczególne osiągnięcia” o uzyskanym tytule i w danym roku szkolnym w procesie rekrutacji ma przyznane dodatkowe 2 punkty.Autor: Katarzyna Wyrobek, 20 września 2023 r.;aktualizacja 28 października 2023 r.